Kiközösítve (2008)

Ez a film a hamis vallások egyikének a hiábavalóságát mutatja be (Jehova Tanúi).
És hogy mekkora pusztítást tudnak az emberek között végezni!
Ha felcseréled a bibliai újjászületést különböző tanokra és szabályokra, egy ördögi körbe kerülsz, amiből nehéz kilépni.
Mert nem adatott nekünk Jézus nevén kívül más név, mely által megtartathatnánk.
A témával a VVM MAGAZIN is foglalkozik.

A 19-ik feleség (2010)


Jelenleg csak letölthető a HÍREK menüpont alatt


A
mormon valláson belüli harcokról szól a film, ahol akár 50 felesége is lehet egy férfinak.
Egy, látszólag a bibliára alapozott, de hamistanításokkal és félrevezetésekkel megtűzdelt ördögi vallás.
Semmi köze az igazsághoz, sem az élő Istenhez.
Persze, bizonyára vannak mormon közösségek, ahol normálisabb állapotok uralkodnak, de ez nem jelenti azt, hogy most ez miatt a kereszténységhez tartoznak.

Csodálkozom, hogy Attól, a ki titeket Krisztus kegyelme által elhívott, ily hamar más evangéliomra hajlotok. Holott nincs más; de némelyek zavarnak titeket, és el akarják ferdíteni a Krisztus evangéliomát. De ha szinte mi, avagy mennyből való angyal hirdetne is néktek valamit azon kívül, a mit néktek hirdettünk, legyen átok. A mint előbb mondottuk, most is ismét mondom: Ha valaki néktek hirdet valamit azon kívül, a mit elfogadtatok, átok legyen. Mert most embereknek engedek-é, avagy az Istennek? Vagy embereknek igyekezem-é tetszeni? Bizonyára, ha még embereknek igyekezném tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék. Tudtotokra adom pedig atyámfiai, hogy az az evangéliom, melyet én hirdettem, nem ember szerint való;  Gal.  1:6-11
Chyler Leigh hatalmasat alakít a filmben.


Chyler Leigh

Arthur király (2004)


Szinkronizált film (2004) - sajnos nincs a neten
Artúr (Clive Owen), a Római Birodalom legészakibb védvonalának őrzésére kirendelt sereg vezére alig várja, hogy elhagyja Britanniát, és visszatérjen Róma biztonságos falai közé. Ám mielőtt elhagyná a szigetet, lovagjaival együtt még egy utolsó nagy megbízást kell teljesítenie, aminek során ráébred, hogy ha Róma elveszik, Britanniának szüksége lesz egy vezérre, aki betölti az űrt. Valakire, aki nemcsak a szászok fenyegető támadásától védi meg az országot, hanem megmutatja az utat egy új korszak felé. Artúrnak Merlin (Stephen Dillane), a brit csapatok vezetője segítségével, valamint a gyönyörű és bátor Guinevrával (Keira Knightley) az oldalán kell megtalálnia az erőt önmagában, hogy elfordítsa a történelem kerekét.
A film bemutatja a hamis egyházat is, hazug papjaival és ördögi szertartásaikkal (halálra kínozták az embereket a "templomban").
Földlakók (2010)

Ha végignézed, megváltozik a látásod.
Ha valaki eddig abban a hitben volt, hogy a föld nincs átok alatt, megváltozik az álláspontja.
A kérdés itt most az, hogy mit teszel evvel az információval?
Mert az átok mindeki életében ott van, ebbe születtünk bele.
És ez csak Krisztusban tűnik el.

Bebukottak (1984)
A tököli javító-nevelő betiltott dokumentum filmje.
Nincs megrendezve, hanem a valóságos dolgokat adja vissza.
Ha végignézed, rá kell hogy jöjj: Jézus nélkül pokol az élet ****.
És ez ma sincsen másképpen. Miért is lenne?
Az átok, amibe beleszülettél (mint mindenki), ott van a te életedben is.
Az egyik fiú azért került be, mert leszúrta a haverját, aki az anyjával erőszakoskodott.
A legtöbben pedig sokkal kissebb dolgogért.
A börtönben a nemi erőszak mindennapos dolog.
Az őrök a tizenéves fiúkat addig verik, amíg elvesztik az eszméletüket.
Szóval ez veled is megtörténhet, vigyázz.
Kizárólag Krisztusban szűnik meg a fejünk felett az átok (hiszen ezért halt meg és támadott fel).

 

**** Természetesen a keresztényi élet is teli van bonyodalmakkal.
A megtérés még nem jelenti a nyugodt és békés életet, sőt Jézus azt mondta:
Ha engem üldöztek, titeket is üldöznek majd; ha az én beszédemet megtartották, a tiéteket is megtartják majd. Jn 15,20
De ez az üldöztetés okkal lesz és Jézusért fognak üldözni, nem pedig hiábavalóságokért.
A lányom nélkül soha (1980)1984-ben Betty Mahmoody férje elvitte feleségét és lányát Iránba, hogy együtt legyen a család. Előtte megesküszik feleségének, hogy nem lesz semmi bántódásuk, ha úgy döntenek, bármikor nyugodtan visszatérhetnek Amerikába. Hazudott. Az asszony eget-földet megmozgat, hogy kiszabadulhasson a szigorú iszlám törvények szerint élő család rabságából. A jelenetek itt ott el vannak túlozva, de ez élő igazság a mai napig érvényes: ha nem hajolsz meg a világvallások urai előtt, halálraítéltként tengedheted hátralévő napjaidat..

A film bemutatja azt is, hogy mi vár azokra, akik közösködni akarnak bármilyen vallással. 
Mert minden vallás alapja az elnyomás és a másokon való korlátlan uralkodás. Legyen az álkeresztény, muszlim, budhista vagy hindu.
Egyedül Jézus megváltása szabadított fel mindeket a rabság alól.
Jézus Krisztus nevének a jelentése:  Felkent (Istentől küldött) Szabadító.
Tehát ne késlekedj, bárhol is vagy, hanem értékeld át az életedet, és ha nem vagy még az Úrban, tedd meg a lépéseket.

Azért ha a Fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek.  Jn 8,36   
Mert a Jézus Krisztusban való élet
(szellemi) törvénye megszabadított engem a bűn és a halál törvényétől.  Rm 8,2
Annakokáért a szabadságban, melyre minket Krisztus megszabadított, álljatok meg, és ne kötelezzétek meg ismét magatokat szolgaságnak igájával.  Gal 5,1
És megszabadítsa azokat, a kik a haláltól való félelem miatt teljes életükben rabok voltak.  Zsid 2,15